Cover Stoomlocomotieven
Algemene gegevens:
AUTEUR: Dr. G.L. Schut
ISBN: 978083090863
OMVANG: 256 pagina's
PRIJS: € 37.50

Stoomlocomotieven van het spoorwegbedrijf van de Staatsmijnen in Limburg

Voor het vervoer van de diverse producten van de verschillende mijnbedrijven, cokesfabrieken en chemische industrie beschikt de Staatsmijnen in Limburg over een eigen spoorwegbedrijf voor het vervoer van goederen en personen over een eigen spoorweg dwars door Zuid-Limburg. In dit naslagwerk wordt een overzicht gegeven van alle stoomlocomotieven die dienst hebben gedaan bij dit staatsbedrijf waarvan de eerste stoomlocomotief in 1908 in dienst komt en er in 1961 afscheid wordt genomen van de laatste stoomlocomotief. Gekozen is voor de vorm van een naslagwerk waarbij de technische en historische gegevens, foto’s en tekeningen afkomstig zijn uit verschillende archieven en uit aantekeningen en informatie van oud-medewerkers van het Spoorweg- en Expeditiebedrijf van de Staatsmijnen in Limburg. Met deze foto’s is getracht om een zo volledig mogelijk beeld weer te geven van alle stoomlocomotieven die bij dit spoorwegbedrijf dienst hebben gedaan.

Met de verzamelde informatie en uitgebreid archiefonderzoek is een indrukwekkend archief opgebouwd met een schat aan technische en historische gegevens, voorzien van prachtige authentieke foto’s.

Mogelijk roept dit naslagwerk ook herinneringen op bij mensen die zelf of wiens familieleden betrokken zijn geweest bij deze voor Nederland zo unieke spoorwegonderneming.

Het boek telt 256 pagina’s met naast tekst een groot aantal foto’s, tekeningen en overzichtskaarten.

Verschijnt eind april 2023

Inkijkexemplaar