Cover Bronkhorst - aan de boorden van de IJssel
Algemene gegevens:
AUTEUR: Frits van Wijngeeren
ISBN: 9789083090849
OMVANG: 132 pagina's
PRIJS: € 24.50

Bronkhorst – aan de boorden van de IJssel

Bronkhorst ligt aan de boorden van de IJssel, tussen de Hanzesteden Doesburg in het zuiden en Zutphen in het noorden. Het is een stad met een roerig verleden, waar menig strijd werd geleverd. In 1482 verkreeg Bronkhorst stadsrechten en werden ter versterking van de kleinste stad van ons land twee stadspoorten gebouwd, de Veerpoort en de Steenpoort. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd een omvangrijke restauratie uitgevoerd en werd Bronkhorst welvarender, ook doordat het toerisme aanzienlijk toenam.

“Bronkhorst – aan de boorden van de IJssel”, geeft een beeld van de bebouwing van voor en na de restauratie in de jaren zestig van de vorige eeuw en geeft daardoor een indruk van alle veranderingen. Het landelijk gebied rondom Bronkhorst wordt eveneens in beeld gebracht. Evenals het Bronkhorsterveer, de Bronkhorster Molen en het Gemaal Grote Beek. Ook de agrarische bebouwing heeft een plaats gevonden. De uitgave van dit boek heeft en had niet de opzet de geschiedenis van Bronkhorst te beschrijven, maar het vroegere en huidige Bronkhorst in beeld te brengen. Het is te hopen dat bewoners en bezoekers zich bewust zijn en blijven van het unieke karakter van Bronkhorst met zijn talrijke rijks- en gemeentelijke monumenten. Mogelijk roept deze uitgave ook goede herinneringen op bij mensen die de stad hebben verlaten.

De auteur Frits van Wijngeeren is sinds een aantal jaar drukdoende geweest om alle historische en actuele informatie over Bronkhorst te verzamelen en voorzien van prachtige foto’s. Met dit boek in de hand waan je je weer in deze mooie stad. Alle straten in de stad worden uitgebreid voorgesteld. 

De Burgemeester van Bronckhorst heeft een ‘woord vooraf’ geschreven in het boek en daar zijn we haar zeer erkentelijk voor.